PERSONVERN

EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trer i kraft i mai 2018. Det gjør at nye personvernregler blir gjeldende også i Norge.
 
iCT250E - stasjonær betalingsterminal

Personvern

Formålet med den nye personvernforordningen er å styrke vernet av den enkelte i behandlingen av personopplysninger samt skjerpe kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

Nordia Payment behandler personopplysninger knyttet til avtaleforhold med våre kunder. Eksempler på slike personopplysninger er navn, telefonnumre og e-postadresser til kontaktpersoner.


Personvernerklæring
Her finner du vår personvernerklæring.


Hvordan påvirkes du?
Gjennom din bestilling av våre ulike tjenester blir du kunde hos Nordia Payment. For at vi skal kunne levere det du har bestilt av oss, trenger vi å samle inn og behandle personopplysninger/-personlig informasjon om deg.
 
 
Hvilke opplysninger behandles?
Nordia Payment håndterer og behandler personopplysninger som er knyttet våre kunders avtaleforhold. Personopplysninger som behandles hos Nordia Payment, er eksempelvis navn, adresser, e-postadresser, telefonnr., øvrig økonomisk informasjon, ved benyttelse til kredittvurderinger, ved andre avtaleforhold (som kredittkortavtaler), evt. IP-adresser samt opplysninger om vare/tjeneste (bestillingsinformasjon: Bestillingshistorie, informasjon om bestilte varer) som avtalen gjelder for.
 
Foruten å samle inn personopplysninger fra deg kan Nordia Payment samle inn opplysninger fra andre, eksempelvis fra kredittopplysningsfirma, fra adresseregister og i visse tilfeller informasjon fra samarbeidspartnere, Namsmannen eller annen myndighet.
 
 
Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av dine personopplysninger i Nordia Payment sin kundedatabase skjer med støtte i vår avtale med deg som kunde. Dette gjøres for å oppfylle sikkerhetskrav, som eksempelvis krav til identifisering av kunde ifølge regelverket for hvitvasking, krav til kredittprøving ifølge regler for finansieringsløsninger krav til dokumentasjon ifølge bokføringslovgivning samt evt. rettslige forpliktelser.
 
Gjennom din signatur på våre ulike avtaleskjemaer, gir du ditt samtykke til at Nordia Payment lagrer og behandler dine personlige opplysninger i våre ulike systemer.
 
 
Våre prinsipper
Nordia Payment forholder seg til følgende prinsipper når det gjelder behandling av personlig informasjon;
  • Vi samler kun inn relevante personlig informasjon som er nødvendige for å overholde avtalene vi har med våre kunder
  • Vi bruker disse opplysningene kun som avtalt med kunden
  • Vi sørger for at alle våre systemer hvor personopplysninger håndteres er sikre
  • Vi sørger for at alle ansatte som håndterer personopplysninger er kjent med prinsippene rundt dette
  • Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig
  • Vi deler ikke personlig informasjon med tredjepartsaktører, som andre virksomheter, organisasjoner og/eller enkeltpersoner utenfor Nordia Payment med mindre dette er nødvendig og avtalt med deg som kunde/samtykket i dette 


Informasjon/korrigering
De nye reglene innebærer blant annet at du har ha rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
 
Du har rett til kostnadsfritt å få utlevert informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg av oss i Nordia Payment. Hvis du vil vite hvilke personopplysninger Nordia Payment behandler om deg, skal du sende en anmodning om dette til post@nordiapay.no
 
Dersom du mener at vi har registrert informasjon om deg på en feilaktig måte, har du rett til at dette blir korrigert i våre systemer, sender du dette til post@nordiapay.no
 
Hvis du har spørsmål rundt personvern og Nordia Payments håndtering av personopplysninger, kan du sende oss en e-post til post@nordiapay.no


Endringer i personvernerklæringen
Retningslinjene våre for personvern kan endres fra tid til annen, enten at vi selv endrer disse eller oppdateres ift. lovverk. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår.

 
Generelt om den nye personvernforordningen (GDPR)
GDPR eller General Data Protection Regulation som det heter (EUs nye personvernforordning) ble vedtatt i 2016 og trådte i kraft i EUs medlemsland den 25. mai 2018.
  • Gjennom forordningen opprettes et nytt europeisk Personvernråd som skal bestå av representanter fra de nasjonale tilsynsmyndighetene samt EUs datatilsyn (EDPS).
  • Datatilsynet skal representere Norge i Personvernrådet, men får ikke stemmerett. 
  • Denne forordningen og kompletterende lov erstatter dagens Personvernlov.


Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å komme i kontakt, kan du benytte telefon og e-post:

Hovedkontor Oslo
Johan Scharffenbergs vei 91,
0694 Oslo
Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo
Tlf.: +47 22 62 70 66
E-post: post@nordiapay.no