KASSASYSTEMLOVEN

Dette bør du vite!
Kassasystemloven
Free-Photos - Pixabay
Den nye kassasystemloven: Dette bør du vite!
Vi i Nordia Payment er leverandør av godkjente kassaapparater og kassasystemer som er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta.


Ny lov og forskrift om krav til kassasystemer trådte i kraft den 1. januar 2017. Loven angår først og fremst leverandørene av slike systemer, men innen 2019 plikter alle næringsdrivende å bruke kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene.
 
Kassasystemloven omhandler kassasystemer som tilbys til virksomheter som driver kontantsalg. Med kontantsalg menes varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg.
Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova, skriver Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) på sine nettsider.Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye og strengere krav til leverandører og brukere av kassasystem. Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i SkattedirektoratetNye krav til brukerne av kassasystemer
Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men fra og med 1. januar 2019 må alt kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring (se nedenfor). Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven.
 
Etter 1. januar 2019 kan bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem bli pålagt et overtredelsesgebyr.
 
Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens og ikke ditt ansvar.


Hovedkravene til godkjente kassasystemer

De detaljerte kravene til godkjente kassasystemer finner vi i Forskrift om krav til kassasystem, som utfyller kassasystemloven.
 
Forskriften fastslår at kassasystemet må;
 • Kunne registrere vekselkasse
 • Kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmidler
 • Ha klokke, som er stilt til norsk normaltid og justeres for sommertid
 • Skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal
 • Være tilrettelagt for at all kontinuerlig bruk (bl.a. betalingsmidler) blir registrert særskilt for hver virksomhet, dersom systemet brukes av flere ulike bokføringspliktige

All kontinuerlig bruk skal lagres fortløpende i elektronisk journal. For hvert kassapunkt må systemet dessuten kunne produsere X-rapporter, Z-rapporter, salgskvitteringer og returkvitteringer.

Kassasystemforskriften legger også ned forbud mot enkelte funksjoner. Blant annet kan programvaren ikke ha funksjoner som gjør det mulig for brukeren å fjerne, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Den skal heller ikke kunne integreres med annen programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal.


Unntak fra kravene
Det gjøres unntak fra kravet om å bruke kassasystem med produkterklæring for noen typer virksomheter;
 • Næringsdrivende med mindre enn kr. 50.000,- eks. mva. (definert som ' lav omsetning ') i løpet av et regnskapsår
 • Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, som for eksempel juletresalg eller salg fra fiskebil, såfremt ikke omsetningen eks. mva. overstiger 3 G (kr. 290.649,- i 2018)
 • Drosjenæringen, som registrerer kontantomsetningen ved hjelp av taksameter


Hva bør du tenke på?
Som sagt trer kravene til brukerne i kraft den 1. januar 2019. Innen utgangen av 2018 må du derfor ha forsikret deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene.
 
Krav til systemleverandørene;
 • Siden 1. januar 2017 er det forbudt å tilby kassasystemer som ikke er i samsvar med kravene i Kassasystemloven.
 • Før et kassasystem kan tilbys for salg eller utleie, må leverandøren avgi en såkalt produkterklæring til skattekontoret, som bekrefter at systemet oppfyller kravene i lovverket.
 • Systemet skal være bygd opp slik at det enkelt kan vurderes om det oppfyller kravene.
 • En beskrivelse av systemets oppbygging og funksjoner skal følge med systemet ved salg, utleie eller utlån.
 • Skattekontoret kan kreve nødvendig innsyn i programvare, servicemanualer etc.


Risikerer gebyr ved overtredelse
Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.
 

Spørsmål om regelverket?
For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en titt på våre hjemmesider, oppfordrer seksjonssjef Tveter. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål med svar Her finnes også lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019.
Les mer på www.skatteetaten.no/kassasystem


Ta kontakt
Hvis du har spørsmål til regelverket kan du også kontakte Skatteetaten direkte, sier Tveter til slutt. Det er opprettet en epostadresse kassasystemprosjektet@skatteetaten.no hvor det er mulig å sende inn spørsmål. Vi prøver å svare så raskt vi kan!


Kassasystemloven - del 2
Mer om den nye kassasystemloven kan leses her.

Lovdata
Mer om den nye kassasystemloven og lovteksten kan leses her.Kilder: Skatteetaten. Lovdata. NARF.

 
Er det noe vi kan hjelpe deg med? Ring oss på telefon; Sentralbord, tlf.: 22 62 70 60 - Support, tlf.: 22 62 70 62, benytt vårt Kontaktskjema til høyre på siden eller send en E-post til: post@nordiapay.no
 
Kontakt oss i dag!