RENGJØRING AV BETALINGSTERMINALER

For å minimere risikoen for å spre smitte, bør terminalens Key-pad regelmessig rengjøres.
Rengjoring_Microfiber-klut_-2716116_1280
Rengjøring av betalingsterminaler
For å minimere risikoen for å spre smitte, bør terminalens Key-pad regelmessig rengjøres. Siden terminalen benyttes ofte, vil ikke regelmessig rengjøring fjerne risikoen for virussmitte. God håndhygiene etter butikkbesøk er anbefalt. Det er videre anbefalt at kunder benytter Kontaktløs betaling det er mulig.
 
Advarsel: Før rengjøring av betalingsterminalen, koble fra strømkabel og påse at terminalen ikke har strøm. For mobile terminaler, påse at terminalen er skrudd av.
 
For å unngå skade på betalingsterminalen er det viktig at rådene om rengjøring nedenfor følges. Skader på en terminal som skyldes feil rengjøringsmetode, dekkes ikke av garantien.
 
Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre de ulike delene av betalingsterminalen:
  • Tastatur: Tørk forsiktig av med en myk, tørr klut som er satt inn med litt 70 % isopropanol.
  • Skjerm: Tørk forsiktig av med en myk, tørr klut som er satt inn med litt såpevann.
  • Hus: Tørk forsiktig av med en myk, tørr klut som er satt inn med litt såpevann. 
For å unngå skade på elektriske komponenter er det viktig å ikke spraye rengjøringsmiddel direkte på terminalen. Ved rengjøring kan det oppstå et funksjonsproblem eller utløses en manipuleringsalarm hvis det brukes for mye væske, dvs. hvis væske siver inn i terminalen.
 
70 % isopropanol skal kun brukes på tastaturet. Det skal påføres med en myk klut. Avtørking skal skje forsiktig. For kraftig avtørking av tastaturet kan forårsake kosmetisk forringelse over tid.
 
70 % isopropanol må ikke brukes på skjermen eller huset. Disse delene må bare rengjøres med en myk, fuktig klut som er satt inn med litt såpevann.
 
Følgende produkter må ikke brukes på noen deler av terminalen: løsemidler, blekemiddel, hydrogenperoksid, tynnere, trikloretylen- eller ketonbaserte løsemidler, glykol- eller tymolbaserte midler, vaskemidler eller slipende produkter.
 
Regelmessig rengjøring av terminalen vil ikke helt eliminere risikoen for virusinfeksjon. God håndhygiene etter butikkbesøk anbefales. Kontaktløs betaling anbefales når det er mulig.
 
Det anbefales ikke å bruke overtrekk på terminalen, f.eks. ved å dekke terminalen med gjennomsiktige plastposer eller plastfilm. Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) støtter ikke bruk av overtrekk, da dette kan hindre riktig registrering av betalingskort/PIN-data. 

 


Kåret til Gasellebedrift 2018!
gas-vignett-j171018Følg oss gjerne på Facebook
facebook visit

Med ønske om en fortsatt god dag og en riktig god helg når den tid kommer!
3 GODE GRUNNER TIL Å VELGE NORDIA PAYMENT
1
Kunden i fokus
Stor eller liten, hos oss er alle er alle like viktige!
Vi gjør vår ytterste for at alle våre kunder og brukere skal oppleve trygghet og god service.

 
2
Erfaring og kompetanse
Vi har nærmere 80 års samlet erfaring og bransjekunnskap. Dette gjør at vi er i stand til å skreddersy den løsningen som passer deg og dine behov.
 
3
Samarbeid på kryss av bransjer
Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi tjenester som kredittkort-avtaler gjennom Visa, MasterCard, Diners med flere, samt kassa- og butikkdatasystemer, gavekortløsninger og andre verdiskapende tjenester.