Vant anbud for betalingsterminaler til Den Norske Opera & Ballett


Publisert: 06.06.2016

Effektivisering og kostnadsfokus finner du også innenfor kultur-Norge. Nordia Payment ble nylig tildelt kontrakt på nye betalingsterminaler til Den Norske Opera & Ballett, etter offentlig anbud.

Den Norske Opera & Ballett med signalbygget ‘Operahuset’ i Bjørvika blir en viktig kunde for oss i Nordia.
Leveranse består av både stasjonære og mobile betalingsterminaler. Våre mobile terminaler tilfredsstiller kundens krav til mobilitet, ved at dette gir en meget fleksibel løsning.
 
 
Om Den Norske Opera & Ballett
Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.
 
Den Norske Opera & Ballett skal presentere opera, ballett og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, innenfor et stort register av uttrykk, og tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter skal organisasjonen bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet.

(Foto; Operahuset: Erik Berg og Carmen: Kaja van Domburg)
 

http://operaen.no/
Hovedkontor Oslo
Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 Oslo
Tlf.: +47 22 62 70 60
E-post: Send e-post

 
Avdeling Ålesund
Lerstadveien 539, 6018 Ålesund
Tlf.: +47 99 50 76 06
E-post: Send e-post

 
Avdeling Sarpsborg
Jernbanegata 11,
1706 Sarpsborg
Tlf.: +47 48 09 01 99
E-post: Send e-post

 
Kontaktskjema:
Hovedkontor Oslo
Johan Scharffenbergs vei 91,
0694 Oslo
Tlf.: +47 22 62 70 60
E-post: post@nordiapay.no

 
Avdeling Ålesund
Lerstadveien 539, 6018 Ålesund
Tlf.: +47 99 50 76 06
E-post: einar@nordiapay.no

 
Avdeling SARPSBORG
Ordfører Thorbjørnsens vei 3, 1711 Sarpsborg
Tlf.: +47 48 09 01 99
E-post: ole@nordiapay.no