Til våre kunder i utelivsbransjen:


Publisert: 20.01.2021

For de av vår kunder som igjen åpner sine dører og kraner, anbefaler vi at dere sjekker at betalingsterminalene deres er klare til å ta imot betalinger!

Stortingsflertallet ba regjeringen 19. januar om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheves skjenkestoppen fra midnatt natt til førstkommende fredag – altså fra 22. januar.

For de av vår kunder som igjen åpner sine dører og kraner, anbefaler vi at dere sjekker at betalingsterminalene deres er klare til å ta imot betalinger!

Virker ikke terminalen, får du ikke startet eller opplever du andre problemer? Prøv dette først;

Mobile terminaler (iWL250G og iWL250BT)
  • Dersom det er lenge siden det har vært foretatt transaksjoner på terminalen din, er det lurt å ta en re-start og en avstemming (meny + 6) før du i neste omgang laster kortavtaler (trekk kjøpmannskortet og tast 1 + ok).
  • Har terminalen stått lenge uten strøm, sett terminalen ladebasen og påse at den lader. La den gjerne stå noen timer, eller natten over. Det er ikke uvanlig at den piper gjentatte ganger om den har stått lenge uten å være tilkoblet. Starter den ikke opp etter noen timer i ladebasen og du har flere terminaler av samme type, kan du forsøke å kryssbytte batteriene. Da snur du terminalen, åpner dekselet bak og tar forsiktig ut batteriet. Legg så terminalen tilbake på ladebasen. Starter den da opp så ta en avstemming (meny + 6). Hvis ikke, ta kontakt.
  • Opplever du at du ikke kan ta imot betaling, forsøk med en re-start påfulgt av en avstemming
  • Har du et batteri til terminalen liggende, forsøk å bytte dette med det som sitter i. 
Stasjonære terminaler (iCT250E, iPP350)
  • Påse at terminalen er tilkoblet både strøm, nett og eventuelt integrert kasse. Ta en re-start av terminalen og eventuelt nettverket ditt. Ta så en avstemming (meny + 6). Trekk kjøpmannskort og hent avtaler (se ovenfor hvordan dette gjøres)
  • I neste omgang kan du forsøke å trekke kjøpmannskortet og taste 7 + ok (slette sperre), neste da er å pinge host – det gjør du ved å trykke tallet 2 + ok. Formålet med dette er å tømme buffer/kommunikasjonsfil mot Nets. 

Kontakt oss:
Dersom noe av dette nevnt ovenfor viser seg å ikke være tilstrekkelig, så ta kontakt med oss på kundeservice telefon: 22627062 eller send oss en mail på post@nordiapay.no
Ved stor pågang nå under gjenåpningen av utelivet, må det påregnes noe ventetid i de mest hektiske periodene. Men fortvil ikke, vi ringer opp igjen dersom du ikke får svar så raskt vi kan !!!
 


Rengjøring av betalingsterminaler
Her er våre anbefalinger og tips for rengjøring av din betalingsterminal | klikk her !!!
Foto: Kristin Støylen