Svindelforsøk på betalingsterminaler!


Publisert: 02.12.2019

I kjølevannet av enkelte svindelforsøk på betalingsterminaler, har Nordia Payment i dag valgt å stenge for denne muligheten!
 


Nordia Payment har i dag valgt å stenge for denne muligheten. Dette gjør vi slik at det ikke skal være en mulighet for å misbruke systemet eller få gjennomført svindelen..


Hvilke betalingsterminal-typer gjelder dette
Dette gjelder for betalingsterminaler av typen «Mobile/trådløse terminaler» samt «Frittstående terminaler» - altså betalingsterminaler som ikke er integrerte/linke opp mot et kassasystem.


Konsekvensen
For de av våre kunder som har terminaler av typen «mobile- og frittstående terminaler», bes du om å være oppservant. Det arbeides med ulike løsninger for å løse denne problemstilling.

 
 
Dersom du ønsker ytterligere informasjon rundt dette, vennligst kontakt:
 
 Terje Kvistbråten
 Daglig leder i Nordia Payment Service AS
 Telefon: 920 34 286
 Mail: terje@nordiapay.no