Stadig flere velger Nordia, også Bastø Fosen


Publisert: 16.02.2016

Nordia kaprer stadig flere kunder. Bastø Fosen, som driver fergetrafikken mellom Horten og Moss, lar nå sine kortbetalende kunder betale på terminaler levert av Nordia Payment.
 


For kort tid siden inngikk Bastø Fosen avtale med Nordia Payment om leveranse av betalingsterminaler til deres ulike ferger, som traffikerer mellom Horten og Moss.

Nordia Payment takker for tilliten og ønsker Bastø Fosen velkommen som kunde.


Om Bastø Fosen
Bastø Fosen ble stiftet 12. oktober 1995, og er i dag et datterselskap av Torghatten ASA. Selskapet driver fergetrafikk mellom Horten og Moss.

Fergesambandet er en del av riksveinettet i Norge, og betjenes av fem bilferger. Bastø Fosen har sitt hovedkontor i Horten, mens morselskapet har hovedadministrasjonen i Brønnøysund.

Med over 200 ansatte på sjø og land er Bastø Fosen en kompetent og stabil transportaktør. Sikkerhet og regularitet er, og har alltid vært, et kjennemerke for Bastø Fosen, og fergetrafikken utgjør et av de viktigste trafikkavviklingstilbudene langs riksveien.

Bastø Fosen utgjør i tillegg en aktiv rekrutteringsplattform for navigatører og maskinoffiserer.

Overfarten tar ca. 30 minutter.

 

http://basto-fosen.no/
Bast%C3%B8%20Fosen-logo
Bast%C3%B8%20Fosen_Bast%C3%B8%20III%20i%20solnedgang%20avg%20Horten