Kredittkort

Sperring av kort


Publisert: 05.10.2015

​Sperring av kort døgnet rundt
Har du mistet eller blitt frastjålet bankkortet ditt, må du ringe så raskt som mulig til Bankenes Meldingstjeneste for å sperre kortet ditt, slik at muligheten for misbruk reduseres.
 


Sperring av norske bankutstedte kort
Ringe Bankenes Meldingstjeneste: 
Telefon; 800 30 250 (hele døgnet)
 
Fra utlandet ringer du;
Telefon; +47 22 21 40 55


Sperring av internasjonale kort/kredittkort
Har du behov for å sperre kredittkortet ditt, ringer du;
Telefon; 815 00 500 (hele døgnet)