Sperring av kort


Publisert: 05.10.2015

​Sperring av kort døgnet rundt
Har du mistet eller blitt frastjålet bankkortet ditt, må du ringe så raskt som mulig til Bankenes Meldingstjeneste for å sperre kortet ditt, slik at muligheten for misbruk reduseres.
 


Sperring av norske bankutstedte kort
Ringe Bankenes Meldingstjeneste: 
Telefon; 800 30 250 (hele døgnet)
 
Fra utlandet ringer du;
Telefon; +47 22 21 40 55


Sperring av internasjonale kort/kredittkort
Har du behov for å sperre kredittkortet ditt, ringer du;
Telefon; 815 00 500 (hele døgnet)

 
Hovedkontor Oslo
Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 Oslo
Tlf.: +47 22 62 70 60
E-post: Send e-post

 
Avdeling Ålesund
Lerstadveien 539, 6018 Ålesund
Tlf.: +47 99 50 76 06
E-post: Send e-post

 
Avdeling Sarpsborg
Jernbanegata 11,
1706 Sarpsborg
Tlf.: +47 48 09 01 99
E-post: Send e-post

 
Kontaktskjema:
Hovedkontor Oslo
Johan Scharffenbergs vei 91,
0694 Oslo
Tlf.: +47 22 62 70 60
E-post: post@nordiapay.no

 
Avdeling Ålesund
Lerstadveien 539, 6018 Ålesund
Tlf.: +47 99 50 76 06
E-post: einar@nordiapay.no

 
Avdeling SARPSBORG
Ordfører Thorbjørnsens vei 3, 1711 Sarpsborg
Tlf.: +47 48 09 01 99
E-post: ole@nordiapay.no