Norsk Gjenvinning AS håndterer retur og avfall for Nordia


Publisert: 18.04.2016

Nordia Payment Service AS har inngått avtale med Norsk Gjenvinning AS om retur av gamle betalingsterminaler.
 


   Det er viktig for Nordia Payment å ha et miljøfokus og samtidig ha miljøriktige løsninger når det kommer til retur og avfall, sier Daglig Leder Terje Kvistbråten i Nordia Payment Service AS.

Videre er Norsk Gjenvinning-konsernet landets største og mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester for norske bedrifter.


Om Norsk Gjenvinning AS
Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. 

Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering, håndtering av masser og sikkerhetsmakulering.

http://www.norskgjenvinning.no/