Hjelper hverandre på veien tilbake


Publisert: 12.01.2016

Etter endt soning kan veien tilbake til samfunnet og det ‘normale’ være både lang og vanskelig. Wayback, Stiftelsen Livet etter soning arbeider for at tidligere straffedømte lettere integreres i samfunn og arbeidsliv.
(Foto: Paul Paiewonsky)
 


_____________________________________________________________________________________________

Det er et mangfold av ulike organisasjoner og stiftelser som daglig utfører gode og samfunnsnyttige tiltak. Etter en gjennomgang av flere av disse, fant vi i Nordia Payment ut at vi tror på det WayBack gjør, og vi tror på menneskene som gjør det flotte arbeidet, sier Terje Kvistbråten, Daglig leder i Nordia Payment Service AS.

_____________________________________________________________________________________________

 
Vi må alle bidra med vårt. Derfor har Nordia Payment innledet et samarbeid med WayBack og støtter dermed deres arbeid for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

_____________________________________________________________________________________________

Vi i WayBack, som er en uavhengig stiftelse, retter vår innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere, sier Johan Lothe, Daglig leder i WayBack Oslo.

_____________________________________________________________________________________________
 

Som en del av samarbeidet skal WayBack og Nordia sammen se på ulike løsninger eller tiltak som kan bidra til nettopp dette: en tilnærming til et liv utenfor fengselsmurene. Sammen med WayBack skal vi i førsteomgang finne en kandidat som kan gjøre en jobb i Nordia Payment.
 
WayBack er med på å gi sine medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode rollemodeller. I WayBack brukes deres erfaringskompetanse som verktøy i sin streben etter å støtte andre i overgangen fra fengsel til vanlig samfunnsliv. Waybacks faddere har selv bakgrunn som tidligere straffedømte.. De fleste har også bakgrunn som tidligere rusmisbrukere 
WayBack deler erfaring og kunnskap fra egne liv og fra vårt arbeide med andre i tilsvarende situasjon (likepersoner)
WayBack formidler håp om at det nytter!
 
 
Om WayBack
WayBack ble startet i 2002 av innsatte som så seg leie på å sitte i fengsel. De fleste er gjengangere. Ut og inn av fengsel er og var gjennomgangsmelodien. Sammen med en sivilt ansatt dramalærer og etter hvert en inspektør fra Oslo fengsel ble de enige om å starte en organisasjon som setter tilbakeføringen til samfunnet i høysetet. Etterhvert kom Tyrilistiftelsen og Kirkens Bymisjon på banen. Organisasjonen Stiftelsen Livet etter soning så sitt lys i et lite lokale i Tøyen Kirke. På samme tid var det allerede en tilsvarende organisasjon i Sverige.
 
WayBack driver sin virksomhet rundt om i Norge og du finner et WayBack-kontor i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 

www.wayback.no
Wayback_gruppebilde
Wayback_logo_rgb