Kortsikkerhet

Gode Kortråd & Sikkerhet


Publisert: 07.09.2015

Vi må alle være oppmerksomme, både butikkeiere, butikkansatte og kundene! Her setter vi fokus på Gode kortråd og Sikkerhet, og viser her flere elementer som det er viktig å ha i bakhodet!

Det er flere aspekter når det gjelder forsøk på svindel og misbruk. På den ene siden er hva du som kortinnehaver kan gjøre og være oppmerksom på. På den andre siden er det avgjørende at ekspeditørene i forretningen kjenner til hva de skal være oppmerksomme på i forhold til misbruk. Med noen få forholdsregler kan mye misbruk forhindres.


Hvordan forebygge kortmisbruk
Vi gir deg gode råd om hva du bør være særlig oppmerksom på i forbindelse med en handel. Husk at det er forskjellige forholdsregler som gjelder for de forskjellige betalingssituasjonene. Dette kan du lese mer om her: Stopp kortsvindel - i butikk


Sikkerhet ved salg når kortet er tilstede
 • Skjul inntastingen av PIN-koden, og ikke la noen titte over skulderen din
 • Bruk regionsperre når det er mulig
 • Avslå assistanse fra "gode hjelpere" ved minibanken
 • Kortet må oppbevares slik at kort og PIN-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre
 • Lær deg PIN-koden utenat, og oppgi den aldri til noen
 • Hvis kortet blir borte, meld umiddelbart fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt
 • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner
 • Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen
 • Er du på reise, kan det være lurt å ha to kort oppbevart på ulike steder
 • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig


Sperring av kort døgnet rundt
Har du mistet eller blitt frastjålet bankkortet ditt, skal du umiddelbart melde fra om dette slik at muligheten for misbruk reduseres.
Meld fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt. Husk å lagre telefonnummeret.

Dersom du ikke har nummeret som banken har oppgitt, ring Bankenes meldingstjeneste som kan sperre alle norske bankkort.
 • 800 30 250 eller 08989 fra Norge
 • +47 22 21 40 55 fra utlandet

Når sperren er utført, sender vi deg automatisk en bekreftelse på at kortet ditt er sperret. Du kan velge om du ønsker meldingen via e-post, SMS, faks eller post.

Nets' kundeservice yter på vegne av bankene en felles meldingstjeneste for tapte eller stjålne kort. Bankenes Meldingstjeneste er en trygghet både for kortkunden og bankene.


Mistanke om uberettiget bruk av kortet
Dersom dere får mistanke om at et kort benyttes uberettiget bør du be om legitimasjon samt kontrollere kortet grundig. Ved fort­satt usikkerhet kan dere kontakte Tellers riskavdeling for råd. Har du fått bekreftet at kortet benyt­tes uberettiget kan du forsøke å inndra kortet. Hensynet til egen sikkerhet har selvfølgelig alltid prioritet. Inndratte kort klippes i to og sendes til Teller. Kjøpet må da avvises eller betales på en alter­nativ måte.


Når bør man være spesielt oppmerksom?
Potensielle svindeltransaksjoner av­viker ofte fra vanlige kjøp eller vanlig kundeadferd. Se etter uvanlige eller ulogiske kjøp, samt unormale kjøpsbeløp. Mange har følgende elementer til felles:
 • kunden hevder å ikke ha PIN-kode
 • kunden ønsker å dele betalingen på flere kort
 • kunden forsøker med ett nytt kort om ett kort avvises
 • kunden virker nervøs, prøver å unngå øyekontakt eller avlede personalet
 • ukristiske kjøp og kjøp av store kvanta
 • kjøp av varer med spesielt høy verdi
 • flere store kjøp i løpet av kort tid
 • godta aldri å belaste kort for å sende penger videre til tredjepart

Kontroll av kort
 • ser kortet normalt ut?
 • har kortets utløpsdato passert?
 • stemmer navnet på kortet overens med personen som gjør kjøpet? For eksempel en mann som prøver å benytte ett kort med et kvinnenavn
 • er de fire første sifrene i kort-nummeret identiske med de fire sifrene som er trykt på kortet rett under kortnummeret?
 • kontroller at kortnummeret på terminalkvitteringen stemmer overens med kortnummeret preget på selve kortet. Max antall siffer som er tillatt å vise på terminalkvittering er de fire siste sifrene
 • kontroller at signaturen på kvitter­ingen er identisk med signaturen på kortet og at navnet stemmer overens med navnet på kortets forside/bakside. PIN-kode er gyldig i stedet for signatur
 • har kortet hologram? Hologrammene er tredimensjonale og skal bevege seg når du vipper på kortet. Gjelder ikke Visa Electron/Maestro