Butikkhandel_8859

Fritt betalingsvalg


Publisert: 13.10.2017

Et nytt EU-direktiv gir nå kundene mulighet til å velge hvilket kortbrand du ønsker å betale med.

EU kommer nå med nytt direktiv som omhandler det vi kaller «Fritt betalingsvalg», og gjelder også for oss her i Norge. Den nye ordningen medfører at den såkalte prioriteringsregelen, som gjør at BankAxept blir prioritert i betalingsterminalen når det benyttes kort med flere varemerker, bortfaller.
 
Konklusjonen er at «Fritt betalingsvalg» betyr at det er KUNDEN (og ikke betalingsterminalen) som velger hvilket betalingsbrand (les BankAxept, Visa, MasterCard, Diners Club, etc.) hun eller han ønsker å betale med.
Dette gjøres ved at kortholder kan indikere for betalingsterminalen at hun/han velger ved å trykke den gule CLEAR-tasten før kortet settes inn i leseren, deretter BETALINGSVALG som gir kunden en oversikt over hvilke muligheter for betaling som er aktuelle på denne terminalen.
 
Alle brukersteder bør derfor informere sine ansatte om hvordan dette aktiviseres slik at de kan veilede kortholdere som angir at de ønsker å betale med et spesifikt varemerke i kortet.
 
Dette åpner for at brukerstedet kan gjøre et forvalg for kort-applikasjon som prioritet i betalingsterminalen. Kortholder skal imidlertid kunne overstyre brukerstedets forvalg.
 
Din terminal vil bli automatisk oppdatert dersom du ikke har noen annen avtale. Dette er tilrettelagt for dette i siste software-versjon 4.8x. 

Mer informasjon om fritt betalingsvalg finnes på Regjeringen sin nettside og BankAxept sin nettside.