kort-med-bankaxept-1570%C3%97857

Endring av avtale for BankAxept betaling


Publisert: 01.11.2017

BankAxept endrer avtaler og priser. Du må inngå ny avtale for å fortsatt kunne ta betalt med BankAxept!

Alle brukersteder, eksisterende og nye, må nå etablere en avtale med BankAxept om formidling av betaling. Frem til nå har BankAxepts tjenester vært distribuert via bedriftens bank.

En direkte avtale med BankAxept er nødvendig for at bedriften fortsatt skal kunne benytte seg av BankAxepts tjenester i fremtiden. Du vil også motta informasjon om denne endringen fra banken.

Avtalen erstatter din eksisterende avtale om bruk av BankAxept
Andre avtaler med for eksempel terminalleverandør og innløsere av andre kort, vil ikke påvirkes av denne endringen.
Du vil også beholde ditt eksisterende BAX-nummer.

Registrering av ny avtale
Ved opprettelse av nytt, eller endring av organisasjonsnummer må det inngås ny avtale. Brukersteder som har avtale med banken sin om bruk av BankAxept før 1.4.2018 betaler ikke pris for registrering av ny avtale så lenge den inngås før 1.4.2018.

NB! Endringen og tegningen av ny BankAxept-avtale gjelder uansett hvilken terminalleverandør du har!Avtaleinngåelse for kjeder
Vennligst ta kontakt med salg@bankaxept.no


Mer informasjon om «Endring av avtale for BankAxept betaling» finnes på BankAxept sin nettside.

Nedenfor finner du svar på de aller fleste spørsmål rundt ny avtale med BankAxept - klikk på linkene nedenfor;
Jeg har nylig inngått en BankAxept avtale med banken min, hvorfor må jeg inngå en ny BankAxept avtale med dere?

Hva skjer hvis jeg ikke aksepterer ny avtale med BankAxept?

Er det korrekt at jeg må ha en avtale med banken, terminalleverandøren, internasjonale kort og i tillegg BankAxept?

Hvorfor må jeg inngå avtale direkte med BankAxept?

Hva er brevet fra BankAxept?

Hvordan kan jeg legge til ny bruker på «Min Side»?

Hva blir annerledes når jeg signerer den nye avtalen?