Butikkhandel

Den nye Kassasystemlova


Publisert: 03.12.2018

Stortinget har vedtatt nye krav til kassasystemer for kontantsalg, den såkalte Kassasystemlova og Kassasystemforskrifta.

Som følge av de nye kravene vil mange bokføringspliktige næringsdrivende måtte oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system - bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019.


Faksimile: NHO
Som bruker bør man merke seg to frister:
Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som selges i Norge være forskriftsmessige. Skal du kjøpe eller leie kassasystem før den tid, bør du sørge for at leverandøren garanterer for at systemet både er forskriftsmessig og at det kan oppgraderes hvis det kommer endringer senere.

Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige. Antagelig er det få, om noen, av dagens systemer som er tilpasset reglene. Det vil si at omtrent alle må skaffe nye systemer, eller oppgradere gamle, de tre kommende årene. Det gjelder unntak ved omsetning lavere enn 50 000 kroner per år.

Blant kravene til kassasystemene er at det skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel, det skal ha klokke (som skal justeres for sommertid) og det skal ha klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

Det vil være forbudt å ha programvare som kan kobles med annen programvare som kan endre elektronisk journal eller å ha funksjoner som gjør det mulig å ta bort opplysninger som er registrert. Også «treningsfunksjon» på kassasystemer vil være forbudt.

Klikk her for 'Detaljer om de nye kravene til kassasystemer'


For å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene ble det derfor nylig vedtatt et nytt regelverk for kassasystemer, den såkalte Kassasystemloven.

Den nye loven omhandler kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg, og fastsetter krav til både leverandører og brukere.

Med kontantsalg menes varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg.

Hovedpunkter fra den nye kassasystemloven
Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.

Oppsummering
I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslår Finansdepartementet at nytt regelverk for kassasystemer skal tre i kraft på følgende måte:

Fra og med 01.01.17 kan systemleverandørene kun tilby bokføringspliktige virksomheter kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.
Fra og med 01.01.19 må bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg som hovedregel benytte kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.

Les mer fra Pressemeldingen fra Finansdepartementet
pdfNytt regelverk for kassasystemer


Les mer om dette hos bl.a.:
Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om kasser etc.