Ærverdige Sjøflyhavna Kro AS lar nå gjestene betale på terminaler fra Nordia Payment


Publisert: 15.09.2015

Ærverdige Sjøflyhavna Kro AS har inngått avtale med Nordia om nye betalingsterminaler. Vi er stolte av å bli valgt og takker for tilliten.

Kort om Sjøflyhavna Kro
Sjøflyhavna ble tatt i bruk i 1948 som ekspedisjonsbygning og kontor for å møte en betydelig sjøflytrafikk. Våren 1949 åpnet Spisevognselskapet kafévirksomhet på Sjøflyhavna. Kroa har i sine nesten 60 driftsår hatt forskjellige eiere og ulik driftsform.

Bygget er nå fredet og rehabilitert for å bevare sitt opprinnelige uttrykk. Sjøflyhavna Kro har forsøkt å videreføre dette uttrykket i innredningen av kroa, ved å skape et hyggelig uformelt, maritimt og retrospektivt miljø. Sjøflyhavna tilbyr enkle men ekte matretter, og godt drikke.

www.sjoflyhavna.no

Sj%C3%B8flyhavna%20Kro_Logo
Sj%C3%B8flyhavna%20Kro_02